Mikkelborgs Naturfaglige Profil

I Mikkelborg udflytterbørnehave og vuggestue arbejder vi ud fra et syn, som indtænker natur og udeliv som betydningsfulde komponenter for læring, sundhed, trivsel og glæde. 

Naturen skaber fantastiske rammer for læring, sanselige erfaringer og personlige oplevelser. Det er af stor betydning for det enkelte barn, men også for vores samfund.

Vi ønsker at bidrage til at børnene opnår erfaringer, oplevelser og viden om naturen, som forhåbentlig forplanter sig som glæde og værdsættelse af naturens muligheder, som igen indvirker på børnenes håndtering af naturen med blik for økologi og et bæredygtigt samfund.

Vi er af den overbevisning at børn er mest opmærksomme og opslugte, når de er aktivt deltagende, at læringen så at sige går "fra hænder til hoved".

Børnene er derfor med i de fleste forhold. Vi snitter, og planter, og fejer, og hamrer, og vander, og graver.....

                           ("Natur og Miljø i pædagogisk arbejde"; Edlev, Lasse Thomas)